Lucie Broučková Kontaktní informace
Kontaktní informace
Jak to funguje Založit poptávku půjčky

Kontaktní informace a podmínky FinacniZalozna.cz

Kontaktní informace - Úpravy inzerátů, Smazání inzerce atd.

Níže je uveden kontaktní email na správce internetových stránek a obsahu FinancniZalozna.cz. Tento kontakt využijte v případě, kdy chcete smazat inzerát umístěný na Finanční Záložně. Rovněž jej můžete využít v případě, kdy chcete editovat zde umístěnou reakci na inzerát:

Přiřazený záznam k doméně FinancniZalozna.cz v NIC.cz

Doména FinancniZalozna.cz má v registru NIC.cz přiřazený následující záznam. Prosíme, nevyužívejte tohoto kontaktu k žádostem o úpravu obsahu těchto internetových stránek. Využijte kontaktních informací uvedených výše.

 • Jméno: Ondřej Šudoma
 • Bydliště: Lípa 306, Zlín
 • PSČ: 763 11
 • IČ: 87372487
 • DIČ: CZ8806285092
 • INFO: tato osoba je plátcem DPH

Podmínky serveru FinancniZalozna.cz

Tyto podmínky se vztahují na inzeráty (=poptávky). A rovněž se vztahují i na reakce, které vkládáte na dané inzeráty.

 1. Je ZAKÁZÁNO vkládat PODVODNÉ nabídky.
 2. Je ZAKÁZÁNO vkládat inzeráty, které vyžadují platbu předem.
 3. Je ZAKÁZÁNO v inzerátech uvádět klamavé, zavádějící či lživé informace.
 4. Je ZAKÁZÁNO vkládat inzeráty v rozporu s platnými zákony ČR.
 5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za problémy vzniklé s uveřejněním inzerátu.
 6. Uživatel nese veškerou zodpovědnost za vložené informace a problémy vzniklé s uveřejněním inzerátu.
 7. Uživatel nese plnou odpovědnost za formální i obsahovou stránku inzerátu umístěného na serveru Provozovatele. Uživatel je plně odpovědný za kvalitu, formální i obsahovou stránku inzerátu umístěného na serveru Provozovatele.
 8. Uživatel Serveru souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na Serveru. Souhlasí s tím, že jím zadaný inzerát bude volně dostupný na internetu včetně osobních údajů.
 9. Provozovatel serveru není povinen zveřejnit vložený inzerát. Provozovatel serveru může zadané informace před zveřejněním upravit. Provozovatel může smazat části vloženého inzerátu. Provozovatel může inzerát rozšířit o další text či informace.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv naložit s inzerátem (zejména ve smyslu jeho editace či smazání).
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo provést změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát smazat po zveřejnění, případně jej editovat a zveřejnit v pozměněné formě.
 12. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 13. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů. Uživatel souhlasí s uchováním osobních údajů Provozovatelem. Provozovatel může osobní údaje a kontaktní informace používat ke komerčním, reklamním a marketingovým účelům. Provozovatel může na vloženou e-mail adresu posílat obchodní sdělení, reklamní odkazy a reklamní texty.
 14. Provozovatel může s vloženým inzerátem nakládat libovolně.
 15. Platnost inzerátu není omezena. Provozovatel inzerát nemusí zveřejnit. Provozovatel může inzerát kdykoliv smazat. Provozovatel serveru není povinen reagovat na výzvy o odstranění či editaci inzerátu.
 16. Uživatel souhlasí se zpracováním údajů týkajících se jeho osoby.
 17. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy.
 18. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky kdykoli změnit nebo doplnit. Takto upravené podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění na Serveru.
 19. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky serveru.